پلن خود را انتخاب کنید 24 ساعت بازگشت وجه در صورت نارضایتی

سرور تیم اسپیک پلن 1
4,000 هزارتومان ماهانه
پلن 32 نفره
دسترسی کامل و رایگان به YaTQA
امکان اتصال تمامی نسخه ها
ارائه ساب دامنه رایگان
مانیتورینگ 24 ساعته شبکه
مقاوم در برابر اتک
پشتیبانی از طریق تیکت، تلگرام و تیم اسپیک
سرور تیم اسپیک پلن 2
5,000 هزارتومان ماهانه
پلن 64 نفره
دسترسی کامل و رایگان به YaTQA
امکان اتصال تمامی نسخه ها
ارائه ساب دامنه رایگان
مانیتورینگ 24 ساعته شبکه
مقاوم در برابر اتک
پشتیبانی از طریق تیکت، تلگرام و تیم اسپیک
سرور تیم اسپیک پلن 3
7,000 هزارتومان ماهانه
پلن 128 نفره
دسترسی کامل و رایگان به YaTQA
امکان اتصال تمامی نسخه ها
ارائه ساب دامنه رایگان
مانیتورینگ 24 ساعته شبکه
مقاوم در برابر اتک
پشتیبانی از طریق تیکت، تلگرام و تیم اسپیک
سرور تیم اسپیک پلن 4
8,000 هزارتومان ماهانه
پلن 256 نفره
دسترسی کامل و رایگان به YaTQA
امکان اتصال تمامی نسخه ها
ارائه ساب دامنه رایگان
مانیتورینگ 24 ساعته شبکه
مقاوم در برابر اتک
پشتیبانی از طریق تیکت، تلگرام و تیم اسپیک
سرور تیم اسپیک پلن 5
10,000 هزارتومان ماهانه
پلن 512 نفره
دسترسی کامل و رایگان به YaTQA
امکان اتصال تمامی نسخه ها
ارائه ساب دامنه رایگان
مانیتورینگ 24 ساعته شبکه
مقاوم در برابر اتک
پشتیبانی از طریق تیکت، تلگرام و تیم اسپیک
سرور تیم اسپیک پلن 6
20,000 هزارتومان ماهانه
پلن 1024 نفره
دسترسی کامل و رایگان به YaTQA
امکان اتصال تمامی نسخه ها
ارائه ساب دامنه رایگان
مانیتورینگ 24 ساعته شبکه
مقاوم در برابر اتک
پشتیبانی از طریق تیکت، تلگرام و تیم اسپیک
سرور تیم اسپیک پلن 7 (دائمی)
299,000 هزارتومان
پلن 1024 نفره
دسترسی کامل و رایگان به YaTQA
امکان اتصال تمامی نسخه ها
ارائه ساب دامنه رایگان
مانیتورینگ 24 ساعته شبکه
مقاوم در برابر اتک
همراه با 2 موزیک بات اشانتیون
پشتیبانی از طریق تیکت، تلگرام و تیم اسپیک