سرویس خود را انتخاب کنید 24 ساعت بازگشت وجه در صورت نارضایتی

موزیک بات پلن 1
5,000 هزارتومان ماهانه
تعداد 1 عدد
پنل تحت وب ندارد
کیفیت صدا تا حداکثر کیفیت
ترافیک ماهانه نامحدود
امکان کانفیگ از سمت کارشناسان دارد
زمان تحویل ۱ الی ۶ ساعت کاری
موزیک بات پلن 2
10,000 هزارتومان ماهانه
تعداد 2 عدد
پنل تحت وب ندارد
کیفیت صدا تا حداکثر کیفیت
ترافیک ماهانه نامحدود
امکان کانفیگ از سمت کارشناسان دارد
زمان تحویل ۱ الی ۶ ساعت کاری
موزیک بات پلن 3
15,000 هزارتومان ماهانه
تعداد 4 عدد
پنل تحت وب ندارد
کیفیت صدا تا حداکثر کیفیت
ترافیک ماهانه نامحدود
امکان کانفیگ از سمت کارشناسان دارد
زمان تحویل ۱ الی ۶ ساعت کاری
موزیک بات پلن 4 (دائمی)
50,000 هزارتومان
تعداد 1 عدد
پنل تحت وب ندارد
کیفیت صدا تا حداکثر کیفیت
ترافیک ماهانه نامحدود
امکان کانفیگ از سمت کارشناسان دارد
زمان تحویل ۱ الی ۶ ساعت کاری